Sluneční hodiny a výroba slunečních hodin

 


 Home

 Sluneční Hodiny

 Jak objednávat


 Galerie

 Sluneční košt

 Akce

 Kuriozity

 Kontakt

 

objednávka slunečních hodin
 

---

Základní informace o slunečních hodinách

Veškeré sluneční hodiny jsou zakázkové a jsou svou podstatou založeny na zákonech nebeské mechaniky, zeměpisné šířky a délky svého jedinečného místa na zeměkouli, kde budou uvedeny do služby.
 
Sluneční hodiny nelze vyrábět po tuctech na sklad jako sochy, ale každé sluneční hodiny jsou originálním, samostatně vypočítaným nezaměnitelným kusem se svojí "duší" a historií..

Budeme od Vás potřebovat tyto informace

Vaše jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo - zkrátka kompletní kontakty.
 
Umístění pro Vaše sluneční hodiny - přesnou adresu objektu a uvítáme fotografie jak daného místa, tak i objektu. My si ještě před zaměřeními prohlédneme půdorys ze satelitních map, abychom ověřili jeho orientaci a fotografie nám pomůže s výběrem vhodného modelu.
 
Druh požadovaných slunečních hodin. tedy kované, malované... nebo Vaši vizi a představu.

Ceny

Ceny jsou vždy smluvní. Cena zahrnuje vlastní sluneční hodiny a manuál.
Protože sluneční hodiny lze i ze základní nabídky vyrobit v různých velikostech, verzích a materiálech, bude cena konzultována se zákazníkem individuálně.

Ceny jsou uváděny a kalkulovány vždy bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

Montáž a doprava hodin na místo určení je rovněž věcí oboustranné dohody a je k ceně hodin připočtena.

Platby

Přednostně v hotovostí, nebo větších zakázek fakturou na základě smlouvy o dílo. Vzhledem k zakázkové povaze prací vyžadujeme zálohu ve výši 50% koncové ceny. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se záloha nevrací.

Balení, přeprava, instalace a lešení

Drobné a malé hodiny lze zaslat poštovním balíkem dle cen platných v době dodávky. Složitější balení dohodneme individuálně. Větší kusy lze zaslat automobilovou dopravou a pokud to konstrukce dovolí, tak v rozloženém stavu.

Mnoho modelů lze instalovat svépomocí. Podrobnosti sdělíme již při výběru hodin.

Konstrukce, které budeme instalovat dodavatelsky, budou dodány naší dopravou a námi nainstalovány.

Lešení lze zajistit buď z naší strany prostřednictvím vybrané půjčovny lešení z Vašeho okolí, nebo lešení zajistíte na své náklady Vy. To bývá obvykle o mnoho levnější. 

Termín výroby a dodání

Obvyklá doba pro výrobu se pohybuje obvykle čtyři až osm týdnů. U složitých kusů, vitráží a malovaných hodin bude dohodnuta individuálně.

Jeden telefonát vyřeší více, než deset e-mailů. Volejte, ptejte se, objednávejte a odneste si je. Budete se mít ráádi ...

   

 

 

         

WEISS Petr, Sklené 81, 568 02 Svitavy, tel..: 608 807 917  - IČO 40158837 - Copyright © 2019