Sluneční hodiny a výroba slunečních hodin

 


 Home

 Sluneční Hodiny

 Jak objednávat


 Galerie

 Sluneční košt

 Akce

 Kuriozity

 Kontakt

 

 

sluneční hodiny montecristo
 

 

Ostrov MonteCristo & sluneční hodiny

Montecristo - Monte Cristo - Monte Christo - Kristova hora

Francouzský spisovatel Alexandre Dumas ostrov Montecristo navštívil v roce 1842 a vybral si ho jako dějiště svého slavného románu Hrabě Monte Christo.

My navštívili Kristův ostrov v roce 2008 jako dějiště slavného potopení miniaturních slunečních hodin do hlubin Tyrhénského moře.

V roce 2008 jsme podnikli plavbu jachtou Princess z italského Piombine na španělskou Mallorcu, přes Korziku a Sardinii. Řekli jsme si, že je nutno plavbu osvěžit nějakou taškařicí. A co jiného napadne lidičky, jimž jsou sluneční hodiny nejen chlebem, ale hlavně potěšením, než je šířit do světa.

Protože první podmořské sluneční hodiny instalované v Africe u ostrova Siyul Kebira by jistě rády nebyly osamoceny, padl nápad další hodiny utopit na Dumaseho ostrově s nádherným jménem Isola Montecristo. Prostě potopit do jeho hlubin další hodinářský kousek.

Jsou to druhé podmořské a plně funkční sluneční hodiny na světě!

Celou reportáž si v pdf přečtěte zde.


French writer Alexandre Dumas visited the island of Montecristo in 1842 and chose it as the venue for his famous novel The Count of Monte Christo.
We visited the Christ island in 2008 as the venue of the famous sinking of miniature sundial in the depths of the Tyrrhenian Sea.

In 2008, we took a cruise yacht Princess of Piombino Italian to Spanish Mallorca, over Corsica and Sardinia. We said that it is necessary to refresh a cruise slapstick. And what other folks think, which is a sundial not only bread, but mostly pleasure than to spread to the world.
Since the first submarine sundial installed in Africa at the island Siyul Kebira would surely love was not alone, fell another clock idea to drown Dumaseho island with spectacular behalf of Isola Montecristo. Just sink into the depths of another piece of the watch.
   
   

 

 

         

WEISS Petr, Sklené 81, 568 02 Svitavy, ( Glaselsdorf bei Zwittau ), tel/fax.: 461 548 016  - IČO 40158837 - DIČ CZ6301270811 ---- Copyright © 2011